Michał Krzysztof Feiler

Student I roku informatyki, adept programowania funkcyjnego.
Próbował robić programowanie funkcyjne zanim o nim usłyszał.

Post testowy

[permalink] Est. reading time: 1 min

Stworzono stronę.